ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καλώς ήρθατε στο https://www.wearethestorm.gr/

Διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου https://www.wearethestorm.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε σιωπηρά ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να διαγράψει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για τη χρήση του Ιστοτόπου της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV (εφεξής ως άνω ο «Ιστότοπος»). Για τη χρήση του Ιστοτόπου, είναι σημαντικό να αποδέχεστε εσείς ως χρήστης τις ακόλουθες διατάξεις.

2. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του.

3. Τα Περιεχόμενα του Ιστοτόπου της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι τα εξής:

• Πληροφορίες για τους συλλόγους και τις προσφορές της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV

• Πληροφορίες για άλλα προϊόντα και μάρκες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV

• Πώληση συνδρομών

• Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, προσφορές ή υπηρεσίες

• Επικοινωνία για γενικές ερωτήσεις ή αιτήσεις

• Άρθρα και ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με τον αθλητισμό, την ευεξία και την υγεία

2. Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Iστότοπό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV

Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο "ΑΙΘΡΙΟ", 15124 Μαρούσι

https://www.wearethestorm.gr/contact

Για ειδικά αιτήματα συλλόγου ή μέλους, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιώτης Μπάζος

Μαρούσι, Αττική | ΑΦΜ: 999868803

3. Διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου

1. Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στη διαθεσιμότητα λόγω συντήρησης που απαιτείται για το σύστημα. Ενδέχεται να προκύψουν διακοπές στη διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων, λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών για τις οποίες δεν ευθύνεται η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV, όπως δόλος ή βαριά αμέλεια τρίτων.

2. Η HOLMES PLACE EAST MED BV επισημαίνει:

• ότι είναι τεχνικά αδύνατο να γίνει διαθέσιμος ο Ιστότοπος χωρίς λάθη οποιουδήποτε είδους και ότι η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό,

• ότι τα σφάλματα μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινό κλείσιμο του Ιστότοπου,

• ότι η διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων εξαρτάται από συνθήκες και υπηρεσίες πέρα από τον έλεγχο της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV, όπως οι δυνατότητες μετάδοσης και οι τηλεφωνικές συνδέσεις μεταξύ των μεμονωμένων εμπλεκόμενων μερών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για διακοπές που εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα.

4. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV ή μας στέλνετε email, μηνύματα κειμένου ή άλλες επικοινωνίες από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω e-mail, μηνυμάτων κειμένου ή με δημοσίευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων επικοινωνιών στον Ιστότοπό μας ή ως μέρος άλλων υπηρεσιών της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθώς και κλήσεις από εμάς και ότι όλες οι συναινέσεις, ειδοποιήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες επικοινωνίες που σας κοινοποιούμε ηλεκτρονικά δεν απαιτούν γραπτή μορφή, εκτός εάν οι υποχρεωτικοί νομικοί κανονισμοί απαιτούν άλλη μορφή επικοινωνίας.

5. Πνευματικά δικαιώματα

1. Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, αποσπάσματα ήχου, ψηφιακές λήψεις και συλλογές δεδομένων, είναι ιδιοκτησία της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV ή τρίτων που παραδίδουν περιεχόμενο ή το καθιστούν διαθέσιμο στον Ιστότοπο και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι επίσης αποκλειστική ιδιοκτησία της  STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Δεν μπορείτε να εξάγετε και/ή να επαναχρησιμοποιείτε συστηματικά μέρη μιας υπηρεσίας της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξόρυξη δεδομένων, μποτς ή παρόμοια προγράμματα συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για την εξαγωγή ουσιωδών τμημάτων μιας υπηρεσίας STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV για επαναχρησιμοποίηση (είτε μία φορά είτε πολλαπλές) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του https://www.wearethestorm.gr/

4. Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε τη δική σας βάση δεδομένων που περιέχει βασικά μέρη μιας υπηρεσίας της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του https://www.wearethestorm.gr/

6. Ευθύνη

1. Προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπές και ότι οι μεταδόσεις είναι χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, αυτό δεν είναι εγγυημένο. Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV μπορεί να διακόπτεται ή να περιορίζεται κατά καιρούς για να επιτραπεί η επισκευή, η συντήρηση ή η εισαγωγή νέων στοιχείων στον Ιστότπο. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια καθεμιάς από αυτές τις προσωρινές διακοπές ή περιορισμούς.

2. Η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι υπεύθυνηεάν η αιτία της ζημίας βασίζεται σε δόλια ή κατά βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος από την STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό της.

3. Επιπλέον, η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι υπεύθυνη για την ελαφρά αμέλεια σε περίπτωση παραβίασης βασικών υποχρεώσεώνν της. Βασικές είναι οι υποχρεώσεις των οποίων η παράβαση θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των οποίων καθιστά αδύνατη την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καταρχήν και στην τήρηση των οποίων βασίζεστε τακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV είναι υπεύθυνη μόνο για την προβλέψιμη, ζημία που προκύπτει από τη σύμβαση. Η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV δεν ευθύνεται για την ελαφρά αμέλεια σε παραβίαση υποχρεώσεων πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.

4. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος και της υγείας, για ελάττωμα μετά την ανάληψη εγγύησης για την ποιότητα των υπηρεσιών και σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττωμάτων.

5. Εφόσον η ευθύνη της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη εργαζομένων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

1. Για συνδέσμους που δεν διαχειρίζεται η STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV και βρίσκονται στον ιστότοπό της, δεν έχουμε τρόπο να ελέγξουμε το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, καθώς είναι εντελώς ανεξάρτητοι από εμάς.

2. Για το λόγο αυτό, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και τις συνέπειες της χρήσης τους από τους επισκέπτες. Η πρόσβαση σε όλους τους ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ειδοποίηση όταν οι χρήστες εγκαταλείπουν τον Ιστότοπο. Ωστόσο, σας ζητούμε να επιστήσετε αμέσως την προσοχή μας σε παράνομο και αμφίβολο περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστοτόπου.

3. Άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν σύνδεσμο προς τους ιστότοπους της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV. Ένας τέτοιος σύνδεσμος απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου όταν κάνουν χρήση του Ιστότοπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησης αυτών, τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες.

9. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις υπηρεσίες της STORM HOLMES PLACE EAST MED BV, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες υπόκεινται στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των υπηρεσιών της HOLMES PLACE EAST MED BV, τους Συμβατικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους παρόντες Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της STORM / HOLMES PLACE EAST MED BV. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, αυτός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμογή οποιωνδήποτε υπόλοιπων όρων.

10. Τόπος δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο δίκαιο

1. Για διαφωνίες και διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους, εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

2. Ο μοναδικός τόπος δικαιοδοσίας είναι η Αθήνα.

11. Τελικές διατάξεις

1. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.

2. Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν κάνουμε τίποτα για αυτό, θα συνεχίσουμε να δικαιούμαστε να ασκούμε τα δικαιώματά μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβιάζετε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

3. Η ακυρότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών διατάξεων της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η διάταξη αντικαθίσταται από άλλη νομικά επιτρεπτή διάταξη που αντιστοιχεί στην έννοια και τον σκοπό της άκυρης διάταξης.